STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 962/KH-UBND 22/5/2018 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em huyện Sơn Tây năm 2018
2 961/KH-UBND 22/5/2018 Kiểm tra kết quả thực hiện Tiểu Dự án 1, Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 2 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 trên địa bàn huyện
3 960/UBND 22/5/2018 V/v tham mưu triển khai thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025
4 959/UBND 22/5/2018 V/v đề xuất nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND huyện
5 70/GM-UBND 22/5/2018 Giải quyết những vướng mắc liên quan đến đơn xin cấp phép khai thác gỗ rừng trồng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Đăk Lang, xã Sơn Dung
6 380/PC-VP 22/5/2018 Chuyển Phòng Lao động - Thương binh xã Xã hội Kế hoạch số 1163/KH-SLĐTBXH ngày 18/5/2018
7 378/PC-VP 22/5/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 922/SNV ngày 15/5/2018
8 26/HĐND 22/5/2018 V/v đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8
9 07/TB-HĐND 22/5/2018 Lịch làm việc của Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS: Sơn Long, Sơn Liên, Sơn Màu và TH&THCS Sơn Bua, năm học 2016 - 2017
10 02/TB-BCĐ 22/5/2018 Lịch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tây
11 958/UBND 21/5/2018 V/v đăng ký mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2018
12 957/UBND 21/5/2018 V/v giao nhiệm vụ thực hiện chủ đầu tư công trình sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng
13 955/UBND 21/5/2018 V/v di dời hệ thống cây xanh trong phạm vi đất bảo vệ hành lang an toàn đường Trường Sơn Đông
14 954/UBND 21/5/2018 V/v tham gia Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V năm 2018
15 953/KH-UBND 21/5/2018 Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Sơn Tây năm 2018
16 952/UBND 21/5/2018 V/v phối hợp bảo đảm an toàn cho Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019
17 951/UBND 21/5/2018 V/v cho chủ trương tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc
18 950/UBND 21/5/2018 V/v phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018
19 949/UBND 21/5/2018 V/v thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2018 - 2019
20 948/UBND 21/5/2018 V/v rà soát số lượng được hỗ trợ gao theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10