STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 947/UBND 21/5/2018 V/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI)
2 69/GM-UBND 21/5/2018 Họp Đoàn kiểm tra, giám sát chuẩn bị nội dung triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
3 377/PC-VP 21/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 2639/UBND ngày 14/5/2018
4 376/PC-VP 21/5/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 893/SNV ngày 14/5/2018
5 375/PC-vp 21/5/2018 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 433/STTTT ngày 15/5/2018
6 24/HĐND 21/5/2018 V/v Đề xuất nội dung trình kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 của HĐND huyện
7 982/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Phan Huỳnh Sơn
8 976/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Văn Tâm
9 975/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Hồng Hà
10 974/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Thị Py
11 973/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Văn Trây
12 972/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Văn Phước
13 971/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Trương Công Phú
14 970/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Văn Thường
15 968/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Văn Kiều
16 967/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho bà Nguyễn Thị Anh Đào
17 966/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho bà Đinh Thị Bích Ngọc
18 68/GM-UBND 18/5/2018 Họp để hoàn chỉnh phương án thiết kế, trình thẩm định và phê duyệt công trình Sửa chữa, mở rộng xây dựng 08 phòng học, các hạng mục phụ trợ tại trường TH Sơn Dung
19 67/GM-UBND 18/5/2018 Họp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm đợt vận động hiến máu tình nguyện ngày 04/5/2018
20 373/PC-VP 18/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1064/SGTVT ngày 15/5/2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10