STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 26/TB-UBND 18/5/2018 Kết luận của đồng chí Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về bồi thường thu hồi đất Dự án Thủy điện Sơn Trà I
2 02/GM-BCĐ 18/5/2018 Họp thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
3 964/QĐ-UBND 17/5/2018 V/v phê duyệt phương thức thanh lý tài sả cố định do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý
4 963/QĐ-UBND 17/5/2018 V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
5 962/QĐ-UBND 17/5/2018 V/v cho chủ trương thanh lý tài sản cố định do UBDN xã Sơn Tinh quản lý và sử dụng
6 961/QĐ-UBND 17/5/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Mầm non Hương Cau. Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa sân chơi, tường rào, cổng ngõ và mái tole các lớp học. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
7 960/QĐ-UBND 17/5/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa và bổ sung nhà vệ sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
8 945/UBND 17/5/2018 V/v báo cáo vướng mắc trong thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-BTP
9 944/UBND 17/5/2018 V/v cho chủ trương bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Sơn Màu nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 943/UBND 17/5/2018 V/v tăng cường công tác quản lý về hoạt động khai thác khoáng sản
11 942/UBND 17/5/2018 V/v truy cập và triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
12 941/UBND 17/5/2018 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018
13 940/UBND 17/5/2018 V/v quản lý, đình chỉ hoạt động xe công nông, máy kéo, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh hoạt động vận tải trái quy định gây mất trật tự, an toàn giao thông
14 939/UBND 17/5/2018 V/v xin bổ sung danh mục công trình sử dụng đất để xây dựng công trình: Đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở các cơ quan khu vực Trung tâm hành chính huyện Sơn Tây vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sơn Tây
15 938/UBND 17/5/2018 V/v thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
16 937/UBND 17/5/2018 V/v góp ý Dự thảo kế hoạch loại trừ bệnh phong tuyến huyện của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020
17 936/UBND 17/5/2018 V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
18 935/UBND 17/5/2018 V/v điều chỉnh, bổ sung nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
19 934/UBND 17/5/2018 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh
20 933/UBND 17/5/2018 V/v cho chủ trương sửa chữa sân khấu ngoài trời tại sân vận động huyện
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10