STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 931/UBND 17/5/2018 V/v cho chủ trương sửa chữa và mua sắm tài sản Phòng Truyền thống
2 929/UBND 17/5/2018 V/v triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019
3 66/GM-UBND 17/5/2018 Họp nghe kết quả thanh tra thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004
4 138/BC-UBND 17/5/2018 Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện
5 137/BC-UBND 17/5/2018 Hoàn thành thi công hạng mục công trình, công trình xây dựng
6 136/BC-UBND 17/5/2018 V/v báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2018
7 135/BC-UBND 17/5/2018 Tình hình cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo (MIS POSASOFT)
8 134/BC-UBND 17/5/2018 V/v rà soát danh mục chợ có nhu cầu đầu tư hình thức xã hội hóa
9 133/BC-UBND 17/5/2018 Tình hình thực hiện biên chế đối với các Hội đặc thù cấp huyện
10 132/BC-UBND 17/5/2018 Phục vụ công tác cùng Đoàn giám sát HĐND tỉnh
11 131/BC-UBND 17/5/2018 Số liệu phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2008 - 2017
12 958/QĐ-UBND 16/5/2018 V/v trưng dụng công chức, viên chức, nhân viên phục vụ Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V - năm 2018
13 957/QĐ-UBND 16/5/2018 V/v phê duyệt bổ sung danh sách học sinh bán trú học kỳ II, năm học 2017 - 2018 cho trường THCS Sơn Mùa
14 956/QĐ-UBND 16/5/2018 V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Đinh Văn Nhing)
15 928/UBND 16/5/2018 V/v phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện
16 927/UBND 16/5/2018 V/v thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TTW của Ban bí thư về tiếp đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
17 926/UBND 16/5/2018 V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện năm 2018
18 925/UBND 16/5/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát
19 924/UBND 16/5/2018 V/v góp ý vào Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh
20 923/KH-UBND 16/5/2018 Phân công chỉ đạo và giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10