STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 923/KH-UBND 16/5/2018 Phân công chỉ đạo và giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018
2 922/UBND 16/5/2018 v/v thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII
3 921/UBND 16/5/2018 V/v cho chủ trương diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy rừng xã Sơn Lập năm 2018
4 372/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1361/SNNPTNT ngày 08/5/2018
5 368/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1008/STC ngày 01/5/2018
6 367/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1014/STC ngày 11/5/2018
7 365/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 821/SCT ngày 11/5/2018
8 364/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1393/SNNPTNT ngày 11/5/2018
9 363/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1404/SNNPTNT ngày 11/5/2018
10 361/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1367/SNNPTNT ngày 09/5/2018
11 359/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1340/SNNPTNT ngày 07/5/2018
12 358/PC-VP 16/5/2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 2512/UBND ngày 08/5/2018
13 129/BC-UBND 16/5/2018 Các điểm có nhu cầu đấu nối vào tuyến đường Trường Sơn Đông trên địa bàn huyện
14 954/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v bổ sung kinh phí cho các đơn vị để khắc phục các công trình bị hư hỏng, thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra; các nhiệm vụ, công trình do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn và hỗ trợ khắc phục cơ sở vật chất trường, lớp xuống cấp năm học 2017 - 2018
15 953/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v cho chủ trương và bổ sung kinh phí mua sắm, lắp đặt dụng cụ thể thao công cộng
16 952/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v phê duyệt dự toán và bổ sung kinh phí cho Thanh tra huyện để tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ,công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Sơn Tây
17 951/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 huyện Sơn Tây
18 950/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Tinh năm học 2017 - 2018
19 949/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTNT THCS Sơn Tây năm học 2017 - 2018
20 948/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Dung năm học 2017 - 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10