STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 947/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Long năm học 2017 - 2018
2 946/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Liên năm học 2017 - 2018
3 945/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Tân năm học 2017 - 2018
4 944/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Mùa năm học 2017 - 2018
5 943/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Lập năm học 2017 - 2018
6 942/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Màu năm học 2017 - 2018
7 941/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT TH&THCS Sơn Bua năm học 2017 - 2018
8 940/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các môn thi đấu: Bóng đá, Chạy cà kheo, Nhảy bao bố trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V - năm 2018
9 918/UBND 15/5/2018 V/v đề nghị thẩm định, xác thực tính hợp pháp của bằng cấp sinh viên tốt nghiệp tại trường
10 917/UBND 15/5/2018 V/v đề nghị thẩm định, xác thực tính hợp pháp của bằng cấp sinh viên tốt nghiệp tại trường
11 916/UBND 15/5/2018 V/v đề nghị thẩm định, xác thực tính hợp pháp của bằng cấp sinh viên tốt nghiệp tại trường
12 915/UBND 15/5/2018 V/v đề nghị thẩm định, xác thực tính hợp pháp của bằng cấp sinh viên tốt nghiệp tại trường
13 914/UBND 15/5/2018 V/v đề nghị thẩm định, xác thực tính hợp pháp của bằng cấp sinh viên tốt nghiệp tại trường
14 912/UBND 15/5/2018 V/v tiếp nhận tài trợ của Quỹ Thiện Tâm
15 911/UBND 15/5/2018 V/v cho chủ trương mua quà tặng Đại hội Hội Nông dân huyện khóa XII nhiệm kỳ 2018 - 2023
16 610/UBND 15/5/2018 V/v chuẩn bị nội dung, mời tham gia cùng Đoàn giám sát HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2014 - 2017
17 608/UBND 15/5/2018 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư
18 607/UBND 15/5/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nhiệm vụ chi đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19 606/UBND 15/5/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ hỗ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20 25a/TB-UBND 15/5/2018 Kết luận của đồng chí Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: San lấp mặt bằng kiên cố hóa trường lớp học và Đài Truyền thanh - Phát lại truyền hình huyện Sơn Tây
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10