STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 988/UBND 24/5/2018 V/v góp ý"Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi"
2 987/UBND 24/5/2018 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
3 986/UBND 24/5/2018 V/v góp ý Quy hoạch hệ thống rừng giống và vườn ươm giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
4 394/PC-VP 24/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1512/SNNPTNT ngày 21/5/2018
5 980/UBND 23/5/2018 V/v phê bình các đơn vị, địa phương không báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
6 70/GM-UBND 22/5/2018 Giải quyết những vướng mắc liên quan đến đơn xin cấp phép khai thác gỗ rừng trồng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Đăk Lang, xã Sơn Dung
7 02/TB-BCĐ 22/5/2018 Lịch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tây
8 68/GM-UBND 18/5/2018 Họp để hoàn chỉnh phương án thiết kế, trình thẩm định và phê duyệt công trình Sửa chữa, mở rộng xây dựng 08 phòng học, các hạng mục phụ trợ tại trường TH Sơn Dung
9 02/GM-BCĐ 18/5/2018 Họp thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
10 943/UBND 17/5/2018 V/v tăng cường công tác quản lý về hoạt động khai thác khoáng sản
11 138/BC-UBND 17/5/2018 Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện
12 921/UBND 16/5/2018 V/v cho chủ trương diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy rừng xã Sơn Lập năm 2018
13 372/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1361/SNNPTNT ngày 08/5/2018
14 364/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1393/SNNPTNT ngày 11/5/2018
15 363/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1404/SNNPTNT ngày 11/5/2018
16 361/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1367/SNNPTNT ngày 09/5/2018
17 359/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1340/SNNPTNT ngày 07/5/2018
18 65/GM-UBND 14/5/2018 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm việc với UBND huyện về kết quả rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ
19 64/GM-UBND 14/5/2018 Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017 - 2018
20 356/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1363/SNNPTNT ngày 08/5/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10