STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 396/PC-VP 24/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 911/SCT ngày 22/5/2018
2 395/PC-VP 24/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 906/SCT ngày 22/5/2018
3 389/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 875/SCT ngày 21//2018
4 384/PC-Vp 23/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 838/SCT ngày 16/5/2018
5 373/PC-VP 18/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1064/SGTVT ngày 15/5/2018
6 940/UBND 17/5/2018 V/v quản lý, đình chỉ hoạt động xe công nông, máy kéo, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh hoạt động vận tải trái quy định gây mất trật tự, an toàn giao thông
7 932/UBND 17/5/2018 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia
8 131/BC-UBND 17/5/2018 Số liệu phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2008 - 2017
9 365/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 821/SCT ngày 11/5/2018
10 355/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Kế hoạch số 128/KH-BATGT ngày 09/5/2018
11 353/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 807/SCT ngày 10/5/2018
12 349/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1221/SXD ngày 07/5/2018
13 348/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 778/SCT ngày 07/5/2018
14 770/SCT 7/5/2018 V/v tham dự Hội nghị kết nối xúc tiến xuất, nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2018 tại Lào Cai
15 768/SCT 7/5/2018 V/v ý kiến về Quy trình tích nước hồ chứa thủy điện Sơn Trà 1
16 311/PC-VP 27/4/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 860/SGTVT ngày 23/4/2018
17 290/PC-VP 23/4/2018 Chuyển Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công văn số 833/SGTVT ngày 18/4/2018
18 695/BC-SCT 19/4/2018 Kết quả triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018
19 518/UBND 19/4/2018 V/v các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn huyện
20 515/UBND 19/4/2018 V/v kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10