STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 90/BC-UBND 5/4/2018 Về việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin (Theo đề cương yêu cầu cảu Sở Thông tin và Truyền thông. Thời kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến ngày 28/02/2018)
2 330/UBND 20/3/2018 V/v góp ý giao diện chạy thử nghiệm Cổng Thông tin điện tử huyện Sơn Tây
3 62/BC-UBND 12/3/2018 Tình hình hoạt động năm 2017 của Trang Thông tin điện tử thành phần huyện Sơn Tây
4 54/UBND 11/1/2018 V/v đăng ký, đề xuất nhu cầu thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2018 - 2020
5 1602/UBND 25/12/2017 V/v đôn đốc gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống liên thông
6 1601/UBND 25/12/2017 V/v sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động quản lý, điều hành công việc
7 1589/UBND 22/12/2017 V/v báo cáo số liệu và tự chấm điểm về mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2017
8 1571/UBND 19/12/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020" trong năm 2018
9 378/BC-UBND 7/12/2017 Hiện trạng và nhu cầu sử dụng phần mềm có bản quyền Microsoft ofice trong các cơ quan nhà nước
10 364/BC-UBND 30/11/2017 Tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2017
11 1475/UBND 24/11/2017 V/v cung cấp thông tin thực hiện quy định về Công báo
12 1122/STTTT 1/11/2017 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trước và trong sự kiện Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC 2017
13 1082/STTTT 23/10/2017 V/v tổ chức họp báo và cung cấp thông tin cho báo chí
14 1266/UBND 13/10/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
15 1246/UBND 8/10/2017 V/v triển khai các dịch vụ viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,dạy và học
16 139/GM-UBND 11/9/2017 Triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản eOffice đến cấp xã
17 1035/UBND 23/8/2017 V/v kế hoạch triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản eOffice đến cấp xã
18 1006/UBND 14/8/2017 V/v sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động quản lý, điều hành công việc
19 121/GM-UBND 31/7/2017 UBND huyện tổ chức họp Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện.
20 01/TB-BBT 31/7/2017 V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tây
  1    2    3    4