STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 1201/QĐ-UBND 22/8/2017 Phê duyệt kết quả tuyển sinh bổ sung ( diện học ngoài ngân sách Nhà nước) của Trường Phổ thông DTNT THCS Sơn Tây năm học 2017 - 2018
2 1190/QĐ-UBND 18/8/2017 V/v thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú xã Sơn Tân, năm học 2017 - 2018
3 716/UBND 8/6/2017 V/v thuyên chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Sơn Tây năm 2017
4 646/UBND 24/5/2017 V/v tổ chức Ngày hội học sinh năng khiếu cấp tiểu học, năm học 2016 - 2017
5 119/BC-UBND 21/4/2017 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
6 402/KH-UBND 29/3/2017 Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
7 142/KH-UBND 10/2/2017 Cải cách thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2017
8 119/KH-UBND 7/2/2017 Hoạt động kiểm soát thủ tục Hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
9 2224/QĐ-UBND 4/11/2016 Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính huyện Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020
10 1164/UBND 26/10/2016 V.v khẩn trương rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả trường đạt chuẩn Quốc gia
11 860/UBND 12/8/2016 V.v đăng ký chỉ tiêu cử tuyển năm 2016
12 524/ĐA-UBND 31/5/2016 Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Sơn Tây
13 15/ĐA-HĐND 31/5/2016 Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Sơn Tây
14 14/HĐND 19/5/2016 V.v báo cáo xây dựng Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị
15 1120/UBND 4/12/2015 V.v triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2015.
16 1078/UBND 25/11/2015 V.v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính.
17 949/UBND 28/10/2015 V.v góp ý dự thảo quyết định ban hành quy định v.v kiểm soát hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
18 80/BC-SNV 15/9/2015 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015 của tỉnh Quảng Ngãi.
19 691/UBND 11/8/2015 V.v cho ý kiến đăng ký chỉ tiêu hệ đào tạo cử tuyển năm 2015
20 161/BC-UBND 24/6/2015 Kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2011 - 2014
  1    2