STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 923/KH-UBND 16/5/2018 Phân công chỉ đạo và giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018
2 406a/UBND 29/3/2018 V/v đề xuất các nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018
3 73/BC-UBND 19/3/2018 Năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình 135 - II năm 2015 trên địa bàn huyện
4 193/UBND 9/2/2018 V/v chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
5 219/QĐ-UBND 30/1/2018 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020
6 117/UBND 23/1/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2018
7 108/UBND 22/1/2018 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2018
8 102/UBND 22/1/2018 V/v góp ý vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
9 2815/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống vật nuôi. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
10 2809/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng con giống. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
11 2808/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Bưởi da xanh và phân bón. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
12 2680/QĐ-UBND 26/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 2; Dự án 2 thuộc Chương trình 135 năm 2017 trên địa bàn xã Sơn Màu
13 2678/QĐ-UBND 26/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhận rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 2;Dự án thuộc Chương trình 135 năm 2017 trên địa bàn xã Sơn Tân
14 2580/QĐ-UBND 19/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 2; Dự án 2 thuộc Chương trình 135 năm 2017 trên địa bàn xã Sơn Màu (dự án chăn nuôi)
15 393/BC-UBND 12/12/2017 Kết quả thực hiện cá kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND huyện Sơn Tây
16 1533/UBND 8/12/2017 V/v giao nhiệm vụ lập kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện
17 382/BC-UBND 7/12/2017 Tình hình thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Sơn Tây
18 1520/KH-UBND 6/12/2017 Về việc triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 2 năm 201 cho đàn gia súc trên địa bàn huyện
19 1486/UBND 28/11/2017 V/v tăng cường các biện pháp thu nợ BHXH,BHYT,BHTN
20 332/BC-UBND 8/11/2017 Sơ kết đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 -2020
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10