STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 988/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nạn Nhân chất độc da cam/dioxin xã Sơn Màu, nhiệm kỳ 2018 - 2023
2 987/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Sơn Màu, nhiệm kỳ 2018 - 2023
3 986/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Sơn Dung, nhiệm kỳ 2018 - 2023
4 985/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Sơn Tân, nhiệm kỳ 2018 - 2023
5 984/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Sơn Dung, nhiệm kỳ 2018 - 2023
6 571/UBND 3/5/2018 V/v thống nhất cho thực hiện quy trình để bổ nhiệm Ban giám hiệu đơn vị trường trực thuộc
7 487/QĐ-UBND 27/3/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lập, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 443/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBDN xã Sơn Mùa, nhiệm kỳ 2016 - 2021
9 442/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBDN xã Sơn Mùa, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 03/QĐ-HĐND 13/3/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND xã Sơn Lập, nhiệm kỳ 2016 - 2021
11 02/QĐ-HĐND 13/3/2018 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Sơn Lập, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12 355/QĐ-UBND 9/3/2018 Về việc điều động ông Võ Duy Trinh đến nhận công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
13 354/QĐ-UBND 9/3/2018 Về việc điều động ông Nguyễn Văn Định đến nhận công tác tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
14 306/QĐ-UBND 2/3/2018 Về việc điều động ông Hà Phải - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đến nhận công tác tại UBND xã Sơn Mùa để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã
15 61/QĐ-UBND 12/1/2018 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Lâm
16 60/QĐ-UBND 12/1/2018 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Võ Trọng Anh
17 2456/QĐ-UBND 7/12/2017 Về việc giao ông Võ Thìn chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công việc của Phòng Y tế
18 1637/QĐ-UBND 27/9/2017 V/v điều động và bổ nhiệm ông Lâm Văn Anh
19 1610/QĐ-UBND 25/9/2017 V/v tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với ông Bùi Thế Giới
20 1299/QĐ-UBND 29/8/2017 V/v bổ nhiệm ông Lê Phương Nam giữ chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10