STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 986a/UBND 24/5/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện và biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
2 924/UBND 16/5/2018 V/v góp ý vào Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh
3 122/BC-UBND 9/5/2018 Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
4 119/BC-UBND 7/5/2018 Tình hình thực hiện, thanh toán kế vốn đầu tư công năm 2018 thuộc địa phương quản lý
5 572/UBND 3/5/2018 V/v báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993 - 2017
6 520/KH-UBND 19/4/2018 Thực hiện "Đề án Cơ cấu lại đầu tư công trên địa bàn huyện Sơn Tây, giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025"
7 439/UBND 3/4/2018 V/v danh mục các dự án quy hoạch trên địa bàn quản lý tính đến ngày 28/2/2018
8 422/UBND 30/3/2018 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình MTQG
9 421/UBND 30/3/2018 V/v cung cấp dữ liệu của Hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động
10 576/QĐ-UBND 29/3/2018 Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách huyện năm 2018
11 417/UBND 29/3/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
12 211/PC-VP 29/3/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/3/2018
13 60/BC-UBND 12/3/2018 Tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 thuộc địa phương quản lý
14 243/UBND 5/3/2018 V/v xây dựng, đề xuất giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công nhiệm vụ theo từng quý để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
15 80/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Ban quản lý dự án Công văn số 376/SXD ngày 05/02/2018
16 29/BC-UBND 8/2/2018 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017
17 23/BC-UBND 31/1/2018 Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
18 138/UBND 25/1/2018 V/v báo cáo công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017
19 70/QĐ-UBND 17/1/2018 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 nguồn vốn ngân sách Trung ương
20 69/QĐ-UBND 17/1/2018 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10