STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 977/UBND 23/5/2018 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị Quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2 390/PC-Vp 23/5/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 673/STP ngày 21/5/2018
3 945/UBND 17/5/2018 V/v báo cáo vướng mắc trong thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-BTP
4 608/STP 7/5/2018 V/v thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
5 536/UBND 24/4/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
6 48/GM-UBND 19/4/2018 Dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch, triển khai nội dung rà soát, thống kê, đăng ký hộ tịch
7 487/UBND 17/4/2018 Về việc lập danh sách cán bộ dự hội nghị triển khai các văn bản luật (đợt 1 năm 2018)
8 270/PC-VP 17/4/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 537/STP ngày 13/4/2018
9 264/PC-VP 17/4/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 522/STP ngày 12/4/2018
10 466/UBND 12/4/2018 V/v báo cáo về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
11 251/PC-VP 11/4/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 04/4/2018
12 82/BC-UBND 27/3/2018 Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018
13 296/UBND 15/3/2018 Về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch
14 154/PC-VP 15/3/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 12/3/2018
15 135/PC-VP 8/3/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 11/TGPL ngày 01/3/2018
16 45/BC-UBND 5/3/2018 Thống kê số liệu công tác Tư pháp năm 2017 theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP của Bộ Tư Pháp
17 218/UBND 27/2/2018 V.v báo cáo thống kê công tác Tư pháp theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (số liệu năm 2017 chính thức)
18 195/KH-UBND 12/2/2018 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
19 190/KH-UBND 9/2/2018 Triển khai thực hiện Đề án"Xã hội háo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn huyện Sơn Tây
20 85/PC-VP 8/2/2018 Chuyển phòng Tư pháp Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10