STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 940/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các môn thi đấu: Bóng đá, Chạy cà kheo, Nhảy bao bố trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V - năm 2018
2 872/QĐ-UBND 27/4/2018 V/v khen thưởng cho đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thiện nguyện giúp đõ đồng bào nghèo và học sinh huyện Sơn Tây
3 41/GM-UBND 12/4/2018 Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2017
4 673/QĐ-UBND 2/4/2018 Về việc công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2016 - 2017
5 672/QĐ-UBND 2/4/2018 Khen thưởng danh hiệu "Thôn văn hóa" 03 năm liên tục giai đoạn 2015 - 2017
6 480/QĐ-UBND 23/3/2018 Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Giải Bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V, nhân dịp mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018
7 327/QĐ-UBND 7/3/2018 Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V, nhân dịp mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất - năm 2018
8 325/QĐ-UBND 7/3/2018 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017
9 100/PC-VP 26/2/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 561/BCĐ 896 ngày 22/2/2018
10 250/QĐ-UBND 6/2/2018 Về việc khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Giải Cờ tướng Đại hội thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V, nhân dịp mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất - năm 2018
11 199/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá nữ Đại hội Thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V, nhân dịp mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất - năm 2018
12 11/UBND 5/1/2018 V/v khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Công văn số 1323/UBND ngày 25/10/2017 cảu UBND huyện
13 01/QĐ-UBND 5/1/2018 Về việc khen thưởng đối với người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Tây năm 2017
14 1548/UBND 12/12/2017 V/v cung cấp thông tin, ý kiến nhận xét phục vụ công tác chấm điểm, bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
15 2449/QĐ-UBND 7/12/2017 Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Giải Việt dã Đại hội Thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V - năm 2018
16 2367/QĐ-UBND 17/11/2017 Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường THCS Sơn Tinh đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2017 - 2022
17 612/PC-VP 27/10/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1914/SNV-TĐKT ngày 24/10/2017
18 1326/HD-UBND 25/10/2017 V/v hướng dẫn chấm điểm thi đua trên địa bàn huyện Sơn Tây
19 1323/UBND 25/10/2017 V/v hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
20 596/PC-VP 20/10/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1874/SNV -CCVC ngày 16/10/2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10