STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 399/PC-VP 25/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1136/STC-TTr ngày 23/5/2018
2 398/PC-VP 25/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 714/SKHĐT-KTN ngày 23/5/2018
3 377/PC-VP 21/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 2639/UBND ngày 14/5/2018
4 964/QĐ-UBND 17/5/2018 V/v phê duyệt phương thức thanh lý tài sả cố định do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý
5 963/QĐ-UBND 17/5/2018 V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
6 962/QĐ-UBND 17/5/2018 V/v cho chủ trương thanh lý tài sản cố định do UBDN xã Sơn Tinh quản lý và sử dụng
7 942/UBND 17/5/2018 V/v truy cập và triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
8 931/UBND 17/5/2018 V/v cho chủ trương sửa chữa và mua sắm tài sản Phòng Truyền thống
9 136/BC-UBND 17/5/2018 V/v báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2018
10 922/UBND 16/5/2018 v/v thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII
11 368/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1008/STC ngày 01/5/2018
12 367/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1014/STC ngày 11/5/2018
13 954/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v bổ sung kinh phí cho các đơn vị để khắc phục các công trình bị hư hỏng, thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra; các nhiệm vụ, công trình do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn và hỗ trợ khắc phục cơ sở vật chất trường, lớp xuống cấp năm học 2017 - 2018
14 953/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v cho chủ trương và bổ sung kinh phí mua sắm, lắp đặt dụng cụ thể thao công cộng
15 952/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v phê duyệt dự toán và bổ sung kinh phí cho Thanh tra huyện để tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ,công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Sơn Tây
16 607/UBND 15/5/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nhiệm vụ chi đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17 606/UBND 15/5/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ hỗ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
18 604/UBND 14/5/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
19 350/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính Kế hoạch Công văn số 595/SKHĐT ngày 07/5/2018
20 602/UBND 11/5/2018 V/v xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10