STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 402/PC-VP 25/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 2179/STNMT ngày 22/5/2018
2 979/UBND 23/5/2018 V/v tham mưu báo cáo giải trình về đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu DC5 thành đất giáo dục
3 388/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 873/SCT ngày 21/5/2018
4 387/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn số 449/HD-STTTT ngày 17/5/2018
5 385/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 2031/STNMT ngày 14/5/2018
6 955/UBND 21/5/2018 V/v di dời hệ thống cây xanh trong phạm vi đất bảo vệ hành lang an toàn đường Trường Sơn Đông
7 941/UBND 17/5/2018 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018
8 939/UBND 17/5/2018 V/v xin bổ sung danh mục công trình sử dụng đất để xây dựng công trình: Đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở các cơ quan khu vực Trung tâm hành chính huyện Sơn Tây vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sơn Tây
9 956/QĐ-UBND 16/5/2018 V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Đinh Văn Nhing)
10 358/PC-VP 16/5/2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 2512/UBND ngày 08/5/2018
11 129/BC-UBND 16/5/2018 Các điểm có nhu cầu đấu nối vào tuyến đường Trường Sơn Đông trên địa bàn huyện
12 605/GXN-UBND 14/5/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
13 346/PC-VP 10/5/2018 Chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 2439/UBND ngày 07/5/2018
14 123/BC-UBND 10/5/2018 Đánh giá việc thực hiện công khai, minh bạch đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn
15 588/UBND 9/5/2018 V/v đo đạc bổ sung diện tích đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/5000, lập hồ sơ giao đất và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp
16 580/UBND 7/5/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
17 574/UBND 4/5/2018 V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện
18 114/BC-UBND 27/4/2018 Tình hình thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt từ năm 2013 - 2017
19 543/UBND 26/4/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
20 542/GXN -UBND 26/4/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10