STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 991/UBND 25/5/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết siis 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
2 392/PC-Vp 23/5/2018 Chuyển Ban quản lý dự án Công văn số 1095/STC ngày 18/5/2018
3 969/UBND 22/5/2018 V/v cho chủ trương di dời đường điện 22kV nằm trong phạm vi thi công công trình Khu dân cư Đồng Bà Cầu và khu dân cư B19 thuộc xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
4 963/UBND 22/5/2018 V/v triển khai thực hiện công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2018 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
5 957/UBND 21/5/2018 V/v giao nhiệm vụ thực hiện chủ đầu tư công trình sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng
6 961/QĐ-UBND 17/5/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Mầm non Hương Cau. Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa sân chơi, tường rào, cổng ngõ và mái tole các lớp học. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
7 960/QĐ-UBND 17/5/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa và bổ sung nhà vệ sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
8 933/UBND 17/5/2018 V/v cho chủ trương sửa chữa sân khấu ngoài trời tại sân vận động huyện
9 137/BC-UBND 17/5/2018 Hoàn thành thi công hạng mục công trình, công trình xây dựng
10 933/QĐ-UBND 10/5/2018 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Trường mầm non Hương Cau. Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa sân chơi, tường rào, cổng ngõ và mái tole các lớp học. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
11 932/QĐ-UBND 10/5/2018 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Nâng cấp, sửa chữa và bổ sung nhà vệ sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
12 913/QĐ-UBND 10/5/2018 Vv phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Sửa chữa tường rào, cổng ngõ trụ sở làm việc UBND xã Sơn Màu. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây
13 585/UBND 9/5/2018 V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Khu dân cư Đồng Bà Cầu và Khu dân cư B19 thuộc xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
14 894/QĐ-UBND 7/5/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường điện 0.4kV xóm ông Lập KDC số 4. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
15 893/QĐ-UBND 7/5/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây. Hạng mục: Tường rào, bảng hiệu. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
16 892/QĐ-UBND 7/5/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: San lấp mặt bằng trường tiểu học Sơn Màu. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây
17 891/QĐ-UBND 7/5/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình; Nhà làm việc các đơn vị hành chính sự nghiệp. Hạng mục: Tường rào cổng ngõ. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
18 890/QĐ-UBND 7/5/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường điện 0.4kV khu Ha Tăng, thôn Gò Lã. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, huyện sơn Tây
19 877/QĐ-UBND 2/5/2018 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh tiểu học cho các đơn vị trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tây
20 876/QĐ-UBND 2/5/2018 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm bàn học mầm non cho các đơn vị trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10