STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 380/PC-VP 22/5/2018 Chuyển Phòng Lao động - Thương binh xã Xã hội Kế hoạch số 1163/KH-SLĐTBXH ngày 18/5/2018
2 599/UBND 10/5/2018 V/v triển khai thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động( cung, cầu lao động) năm 2018
3 598/UBND 10/5/2018 V/v thực hiện Đề án hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
4 324/PC-VP 3/5/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 978/SLĐTBXH ngày 27/4/2018
5 567/UBND 2/5/2018 V/v góp ý dự thảo Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ trợ giúp nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020
6 322/PC-VP 2/5/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh - Xã hội Công văn số 2235/UBND ngày 23/4/2018
7 321/PC-VP 2/5/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh - Xã hội Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 23/4/2018
8 320/PC-VP 2/5/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh - Xã hội Công văn số 924/BCTNCT ngày 23/4/2018
9 316/PC-VP 2/5/2018 Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 960/SLĐTBXH ngày 24/4/2018
10 553/UBND 27/4/2018 V/v xét chọn, giới thiệu người có công với cách mạng đi tham quan Thủ đô Hà Nội
11 548/UBND 26/4/2018 V/v thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng năm 2018
12 943/SLĐTBXH 23/4/2018 V/v Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13 286/PC-VP 20/4/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 850/SLĐTBXH ngày 16/4/2018
14 903/SLĐTBXH 19/4/2018 V/v khẩn trương cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo(MIS POSASOFT)
15 276/PC-VP 18/4/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/4/2018
16 263/PC-VP 16/4/2018 Chuyển Phòng Lao động thương binh và Xã hội Công văn số 802/SLDTBXH ngày 10/4/2018
17 452/UBND 10/4/2018 V/v tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng
18 228/PC-VP 3/4/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 1555/UBND-CNXD ngày 26/3/2018
19 434/UBND 2/4/2018 V/v triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01 năm 2018 và tham dự kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng hạn
20 192/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 584/SLĐTBXH ngày 19/3/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10