STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 01/CĐ 1/11/2017 Công điện bão
2 20/CĐ-PCTTTKCN 15/12/2016 Công điện
3 14/CĐ-PCTT&TKCN 1/11/2016 Công điện số 14
4 12/CĐ-UBND 21/9/2016 Công điện
5 11/CĐ-PCTT&TKCN 12/9/2016 Công điện của Trưởng ban chỉ huy PCTT & TKCN
6 02/CĐ-UBND 7/11/2013 Công điện của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây