STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 983/KH-UBND 24/5/2018 Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Sơn Tây năm 2018
2 962/KH-UBND 22/5/2018 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em huyện Sơn Tây năm 2018
3 961/KH-UBND 22/5/2018 Kiểm tra kết quả thực hiện Tiểu Dự án 1, Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 2 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 trên địa bàn huyện
4 953/KH-UBND 21/5/2018 Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Sơn Tây năm 2018
5 923/KH-UBND 16/5/2018 Phân công chỉ đạo và giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018
6 592/KH-UBND 10/5/2018 Bồi dưỡng công tác ngành Nội vụ trên địa bàn huyện năm 2018
7 01/KH-BCĐNTM 9/5/2018 Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến hết quý I năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
8 20/KH-HĐND 7/5/2018 Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS: Sơn Long, Sơn Liên, Sơn Màu và TH&THCS Sơn Bua, năm học 2016- 2017
9 08/Kh-BCĐ 24/4/2018 Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra" Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
10 07/KH-BCĐ 24/4/2018 Triển khai công tác tuyên truyền VSATTP trong " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
11 520/KH-UBND 19/4/2018 Thực hiện "Đề án Cơ cấu lại đầu tư công trên địa bàn huyện Sơn Tây, giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025"
12 502/KH-SVHTTDL 18/4/2018 Tổ chức các hoạt động phục vụ Lễ đón nhận Bằng UNESCO công nhận Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
13 496/KH-UBND 17/4/2018 Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018
14 489/KH-UBND 17/4/2018 Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn huyện
15 488/KH-UBND 17/4/2018 Tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Sơn Tây
16 472/KH-UBND 12/4/2018 Tổ chức Tọa đàm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)
17 471/KH-UBND 12/4/2018 Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn huyện Sơn Tây
18 455/KH-UBND 10/4/2018 Tổ chức tuyên truyền Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống trong vùng Dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
19 429/KH-UBND 2/4/2018 Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
20 412/KH-UBND 29/3/2018 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10