STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 836/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Nguyễn Thị Tâm. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2 518/QĐ-UBND 29/3/2018 V/v hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Đỗ Kim Trọng
3 01/CT-UBND 23/3/2018 Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2018
4 1965/QĐ-UBND 18/10/2017 V/v thu hồi đất của hộ ông(bà): Đinh Thị Banh đang sử dụng để xây dựng Công trình: Đường trung tâm cụm xã Sơn Mùa. Địa điểm: xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
5 1689/QĐ-UBND 3/10/2017 V/v thu hồi đất của hộ Ông(bà): Đinh Văn Giáp đang sử dụng để xây dựng Công trình: Đường ĐX.05 ( đoạn cầu dây Nước Bua - Tang Tong) Địa điểm: xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
6 1422/QĐ-UBND 15/9/2017 V/v công nhận Ban vận động thành lập Quỹ chăm sóc Người cao tuổi xã Sơn Tân thuộc huyện Sơn Tây
7 949/QĐ-UBND 14/7/2017 V.v thanh lý tài sản cố định do Phòng Tài nguyên - Môi trường quản lý
8 924/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển đổi chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã Ông(bà) Đinh Văn Bầu
9 921/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển đổi chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã Ông(bà) Đinh Văn Tân
10 920/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển đổi chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã Ông(bà) Đinh Văn Tư
11 905/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển đổi chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã Ông(bà) Đinh Văn Cành
12 886/QĐ-UBND 5/7/2017 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Công trình: San lấp mặt bằng Trung tâm hành chính huyện ( giai đoạn 2) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Muà, huyện Sơn Tây
13 712/QĐ-UBND 6/6/2017 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (ông)bà: Đinh Thị Lói
14 522/QĐ-UBND 8/5/2017 V.v trợ cấp bảo trợ xã hội ( Đinh Văn Hôm)
15 514/QĐ-UBND 4/5/2017 V.v xếp lương, phụ cấp lương cho ông Đinh Văn Thiên - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xã Sơn Liên
16 506/QĐ-UBND 28/4/2017 V.v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Diết)
17 481/QĐ-UBND 24/4/2017 Phê duyệt cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn ngân sách huyện đối với bà Trần Thị Minh Hường, xã Sơn Lập
18 469/QĐ-UBND 19/4/2017 V.v bổ nhiệm lại ông Trần Quý giữa chức vụ Trưởng Trạm Khuyên nông huyện
19 468/QĐ-UBND 19/4/2017 V.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Khảo sát, đo đạc, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 và cắm mốc GPMB. Công trình: khu dân cư Đồng Bà Cầu và B19. Hạng mục: Kè sạt lở. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
20 03/CT-UBND 19/4/2017 Về việc tăng cường công tác phòng chả, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2017
  1    2    3    4