STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 07/TB-HĐND 22/5/2018 Lịch làm việc của Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS: Sơn Long, Sơn Liên, Sơn Màu và TH&THCS Sơn Bua, năm học 2016 - 2017
2 02/TB-BCĐ 22/5/2018 Lịch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tây
3 26/TB-UBND 18/5/2018 Kết luận của đồng chí Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về bồi thường thu hồi đất Dự án Thủy điện Sơn Trà I
4 25a/TB-UBND 15/5/2018 Kết luận của đồng chí Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: San lấp mặt bằng kiên cố hóa trường lớp học và Đài Truyền thanh - Phát lại truyền hình huyện Sơn Tây
5 25/TB-UBND 15/5/2018 V/v hoãn họp theo Giấy mời số 65/GM-UBND ngày 14/5/2018
6 24/TB-UBND 3/5/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2018
7 23/TB-UBND 3/5/2018 V/v hoãn họp theo Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 27/4/2018
8 06/TB-HDND 3/5/2018 Về việc điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 của đại biểu HĐND các cấp tại các xã: Sơn Tinh và Sơn Dung
9 21/TB-UBND 20/4/2018 V/v Nghỉ lễ và phân công trực, báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và nghỉ lễ 30/4-01/5
10 1174/TB-SNNPTNT 20/4/2018 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hân, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tại hội nghị thông qua các đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực thủy điện Sơn Tây và Sơn Trà I
11 05/TB-HĐND 18/4/2018 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 của đại biểu HDDND huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh
12 04/TB-HĐND 16/4/2018 Kết luận của đồng chí Trương Văn Do - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp trực báo 04 tháng đầu năm 2018
13 20/TB-UBND 12/4/2018 Kết luận của đồng chí Đinh Quang Ven - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại cuộc họp để chi trả một số nội dung tại Thông báo Kết luận số 19/TB-UBND ngày 30/3/2018 của UBND huyện
14 19/TB-UBND 30/3/2018 Kết luận của đồng chí Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết một số vấn đề liên quan chuyển giao các loại hình dịch vụ công ích, mô hình nông nghiệp và hỗ trợ điều kiện vật chất cho Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Sơn Tây hoạt động
15 18/TB-UBND 28/3/2018 Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thìn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện các chính sách theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 37/2017/QĐ-UBND, Quyết định 536/QĐ-UBND của UBND tỉnh
16 16/TB-UBND 19/3/2018 V.v tang lễ đồng chí Phan Văn Khải - nguyên Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng h oà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
17 13/TB-UBND 13/3/2018 Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thìn- Phó Chủ tịch UBDN huyện tại cuộc họp triển khai hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách sân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ
18 12/TB-UBND 13/3/2018 Về việc thay đổi thời gian họp
19 03/TB-HĐND 12/3/2018 Lịch làm việc của Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Phương án đầu tư Khu dân cư Đồng Bà Cầu và Khu dân cư B19 thuộc xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 24/6/2014 và Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND huyện
20 11/TB-UBND 5/3/2018 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Bùi Văn Ba - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10