STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 3821/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v điều chỉnh nguồn kinh phí tại Điều 1 Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây
2 3820/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v điều chỉnh nguồn kinh phí tại Điều 1 Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây.
3 3819/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v điều chỉnh nguồn kinh phí tại Điều 1 Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây.
4 3818/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v điều chỉnh nguồn kinh phí tại Điều 1 Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây.
5 3817/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v điều chỉnh nguồn kinh phí tại Điều 1 Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây.
6 3816/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt Dự toán Tập huấn về kỹ thuật thâm canh cây lúa nước cho nông dân 09 xã trên địa bàn huyện Sơn Tây từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 để thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
7 3815/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt Dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bòi thường, hỗ trợ GPMB của UBND huyện thuộc các công trình trên địa bàn huyện. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, xã Sơn Mùa, xã Sơn Liên, xã Sơn Tân, xã Sơn Lập, xã Sơn Tinh, xã Sơn Bua, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây.
8 3814/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt đơn vị nhận thầu thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa 02 phòng học lắp ghép Trường tiểu học Sơn Màu. Địa điểm xây dựng: thôn Đăk Pao, xã Sơn Màu - huyện Sơn Tây.
9 3813/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt đơn vị nhận thầu thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa 01 phòng ở công vụ điểm trường chính Trường Mầm non Sơn Tinh.. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tinh - huyện Sơn Tây.
10 3812/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt đơn vị nhận thầu thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa 02 phòng học Trường tiểu học Sơn Tân. Địa điểm xây dựng: Tập đoàn 9, xã Sơn tân, huyện Sơn Tây
11 3811/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt đơn vị nhận thầu thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa 04 phòng ở công vụ Trường tiểu học Sơn Liên. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Liên- huyện Sơn Tây.
12 3810/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt đơn vị nhận thầu thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa 02 phòng học Trường tiểu học Sơn Màu. Địa điểm xây dựng:TĐ 6, Thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu - huyện Sơn Tây.
13 3809/QĐ-UBND 31/12/2013 v.v phê duyệt đơn vị nhận thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa 01 phòng ở công vụ điểm trường chính Trường Mầm non Sơn Tinh. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tinh - huyện Sơn Tây
14 3808/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt đơn vị nhận thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa 04 phòng ở công vụ Trường tiểu học Sơn Liên. Địa điểm xây dựng; Xã Sơn Liên , huyện Sơn Tây.
15 3807/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt đơn vị nhận thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa 02 phòng học Trường tiểu học Sơn Màu. Địa điểm xây dựng: TĐ6, Thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây.
16 3806/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt đơn vị nhận thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa 02 phòng học lắp ghép Trường tiểu học Sơn Màu. Địa điểm xây dựng: Thôn Đăk Pao, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây.
17 3805/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v phê duyệt đơn vị nhận thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa 02 phòng học Trường tiểu học Sơn Tân. Địa điểm xây dựng: TĐ 9, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây
18 3804/QĐ-UBND 31/12/2013 Phê duyệt diện tích, kinh phí hỗ trợ cho địa phương và nông dân tổ chức thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ, trong năm 2012, 2013 trên địa bàn xã Sơn Long.
19 3803/QĐ-UBND 31/12/2013 Phê duyệt diện tích, kinh phí hỗ trợ cho địa phương và nông dân tổ chức thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn xã Sơn Màu.
20 3802/QĐ-UBND 31/12/2013 V.v điều chỉnh trợ cấp xã hội (Đinh Văn Rẩy, Thôn Ka Năng- xã Sơn Tinh)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10