STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 1014/SNV 28/5/2018 V/v chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức và người lao động làm công tác lưu trữ
2 731/SGDĐT 25/5/2018 V/v hướng dẫn sinh hoạt hè năm 2018
3 1226/SLĐTBXH 25/5/2018 V/v báo cáo tình hình mộ người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
4 1155/STC 25/5/2018 V/v bổ sung có mục tiêu kinh phí khắc phục các công trình bị hư hỏng, thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra; các nhiệm vụ, công trình do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn và hỗ trợ khắc phục cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp năm học 2017 - 2018
5 1154/STC 25/5/2018 V/v bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
6 338/SNgV 24/5/2018 V/v xử lý thi hài nước ngoài tử vong tại địa phương
7 1477/SXD 24/5/2018 V/v thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục của công trình giao thông thuộc công trình Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐT.05) huyện Sơn Tây
8 1476/SXD 24/5/2018 V/v thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình Đường đô thị 02(Quảng trường - ĐT.05), huyện Sơn Tây
9 439/STTTT 16/5/2018 V/v Hướng dẫn triển khai việc kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa các HTTT trên địa bàn tỉnh
10 1314/SXD 15/5/2018 V/v tham gia ý kiến đối với đề xuất của Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi tại Chương trình "Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp"
11 770/SCT 7/5/2018 V/v tham dự Hội nghị kết nối xúc tiến xuất, nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2018 tại Lào Cai
12 768/SCT 7/5/2018 V/v ý kiến về Quy trình tích nước hồ chứa thủy điện Sơn Trà 1
13 613/BC-SVHTTDL 7/5/2018 Kết quả thực hiện tiêu chí số 6, số 16 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14 608/STP 7/5/2018 V/v thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
15 960/STC 4/5/2018 V/v điều chỉnh mã kinh phí bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018
16 1157/SXD 2/5/2018 V/v phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tư vấn khảo sát thi công chôn mốc chuẩn khống chế mặt bằng - độ cao tại địa phương
17 881/STC 24/4/2018 V/v bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp văn hóa
18 880/STC 24/4/2018 V/v bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
19 533/SVHTTDL 24/4/2018 V/v đăng ký số lượng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II năm 2018
20 943/SLĐTBXH 23/4/2018 V/v Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10