STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 31/HĐND 21/6/2018 V/v đính chính thời gian báo cáo tình hình hoạt động của HĐND các xã;Tổ đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
2 30/HĐND 20/6/2018 V/v báo cáo tình hình hoạt động của HĐND các xã: Tổ đại biểu HDDND huyện 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
3 03/GM-HĐND 11/6/2018 Thống nhất nội dung, chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 của HĐND huyện
4 05/BC-HĐND 28/5/2018 Hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
5 04/BC-HĐND 24/5/2018 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 huyện Sơn Tây
6 26/HĐND 22/5/2018 V/v đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8
7 07/TB-HĐND 22/5/2018 Lịch làm việc của Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS: Sơn Long, Sơn Liên, Sơn Màu và TH&THCS Sơn Bua, năm học 2016 - 2017
8 24/HĐND 21/5/2018 V/v Đề xuất nội dung trình kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 của HĐND huyện
9 23/HĐND 15/5/2018 V/v hỗ trợ mua trang thiết bị thiết yếu cho Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tây và trụ sở làm việc của Phòng Kinh tế và Hạ tầng
10 22/HĐND 15/5/2018 V/v khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND các cấp giữa năm 2018
11 02/GM-HĐND 15/5/2018 Họp đánh giá, phân loại và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp giữa năm 2018
12 20/KH-HĐND 7/5/2018 Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS: Sơn Long, Sơn Liên, Sơn Màu và TH&THCS Sơn Bua, năm học 2016- 2017
13 06/TB-HDND 3/5/2018 Về việc điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 của đại biểu HĐND các cấp tại các xã: Sơn Tinh và Sơn Dung
14 19/HĐND 2/5/2018 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2018
15 04/QĐ-HĐND 19/4/2018 Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS: Sơn Long, Sơn Liên, Sơn Màu và TH&THCS Sơn Bua, năm học 2016 - 2017
16 18/HĐND 18/4/2018 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018
17 05/TB-HĐND 18/4/2018 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 của đại biểu HDDND huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh
18 17/HĐND 16/4/2018 V/v đôn đốc khẩn trương đề xuất nội dung xây dựng chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện
19 16/HĐND 16/4/2018 V/v tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018
20 04/TB-HĐND 16/4/2018 Kết luận của đồng chí Trương Văn Do - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp trực báo 04 tháng đầu năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10