STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 1140/UBND 22/6/2018 V/v phối hợp đảm bảo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng coi thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
2 87/GM-UBND 21/6/2018 Họp thành viên UBND huyện mở rộng tháng 6 năm 2018
3 1142/QĐ-UBND 20/6/2018 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường. Địa điểm xây dựng: Các xã: Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Liên, huyện Sơn Tây
4 1139/QĐ-UBND 20/6/2018 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin xã Sơn Bua, khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023
5 1138/QĐ-UBND 20/6/2018 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Sơn Mùa khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2023
6 1136/QĐ-UBND 20/6/2018 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang Rễ. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
7 1126/UBND 20/6/2018 V/v tăng cường công tác quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng
8 1125/UBND 20/6/2018 V/v góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp nước, sửa đổi thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008
9 1124/UBND 20/6/2018 V/v thống nhất danh mục công trình phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích phi nông nghiệp năm 2018
10 1123/UBND 20/6/2018 V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn việc xây dựng và áo dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015
11 1122/UBND 20/6/2018 V/v khẩn trương đề xuất nội dung trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND huyện
12 177/BC-UBND 19/6/2018 kết quả thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2017 - 2018 và xây dựng nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2018 - 2019 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
13 1135/QĐ-UBND 19/6/2018 V/v đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp Công trình: Đường Trường Sơn Đông - Ra Manh. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
14 1134/QĐ-UBND 19/6/2018 V/v bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách huyện năm 2018 để trả nợ các dự án hoàn thành thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
15 1133/QĐ-UBND 19/6/2018 V/v thành lập Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự
16 1119/UBND 19/6/2018 V/v lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
17 1118/UBND 19/6/2018 V/v báo cáo công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018
18 1117/UBND 19/6/2018 V/v xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND huyện
19 1116/UBND 19/6/2018 V/v lập danh sách cử cán bộ tham gia đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số năm 2018
20 1115/UBND 19/6/2018 V/v báo cáo tình hình cán bộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10