Trang chủ Văn bản Chi tiết văn bản

Phiếu chuyển số 83/PC-VP: Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 590/STNMT-QLĐĐ ngày 02/02/2018
Số/Ký hiệu:
83/PC-VP
Ngày ban hành:
8/2/2018
Người ký:
Tôn Thanh Hải
Trích yếu:
Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 590/STNMT-QLĐĐ ngày 02/02/2018
Cơ quan ban hành:
Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây
Phân loại:
Phiếu chuyển
Lĩnh vực:
Địa chính - TNMT
Xem chi tiết:
Tải văn bản: