Trang chủ Văn bản Chi tiết văn bản

Công Văn số 186/UBND: V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương
Số/Ký hiệu:
186/UBND
Ngày ban hành:
8/2/2018
Người ký:
Võ Thìn
Trích yếu:
V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Sơn Tây
Phân loại:
Công Văn
Lĩnh vực:
Lao động TB & XH
Xem chi tiết:
Tải văn bản: