Trang chủ Văn bản Chi tiết văn bản

Phiếu chuyển số 89/PC-VP: Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 177/SVHTT ngày 07/02/2018
Số/Ký hiệu:
89/PC-VP
Ngày ban hành:
12/2/2018
Người ký:
Lê Kim Thanh
Trích yếu:
Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 177/SVHTT ngày 07/02/2018
Cơ quan ban hành:
Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây
Phân loại:
Phiếu chuyển
Lĩnh vực:
TT Tuyên Truyền - Văn hóa - TD thể thao
Xem chi tiết:
Tải văn bản: