Trang chủ Văn bản Chi tiết văn bản

Quyết định số 2876/QĐ-UBND: V.v chỉ định đơn vị nhận thầu. Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Công trình: NSH xóm ông Diêm. HM: Sửa chữa cụm đầu mối, tuyến ống và công trình trên tuyến. ĐĐXD: xã Sơn Tinh
Số/Ký hiệu:
2876/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
31/10/2013
Người ký:
Trích yếu:
V.v chỉ định đơn vị nhận thầu. Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Công trình: NSH xóm ông Diêm. HM: Sửa chữa cụm đầu mối, tuyến ống và công trình trên tuyến. ĐĐXD: xã Sơn Tinh
Cơ quan ban hành:
Phân loại:
Quyết định
Lĩnh vực:
Xem chi tiết:
Tải văn bản: