TIN VẮN:

Sinh hoạt học tập, thảo luận chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

20/03/2017 09:41:36 AM         

Quang cảnh buổi sinh hoạt
Quang cảnh buổi sinh hoạt
Sáng ngày 16-3-2017, Chi bộ Văn phòng UBND huyện tổ chức buổi sinh hoạt học tập, thảo luận chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho toàn thể đảng viên, công chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên, công chức đã được nghe phổ biến những nội dung chủ yếu của chuyên đề. Đồng thời nghe đồng chí Bí thư Chi bộ Văn phòng UBND huyện nêu rõ những điểm mới, quan trọng, hết sức cần thiết của nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những phương châm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị được Bộ Chính trị xác định là: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm bằng những hành động và việc làm cụ thể. Trong đó, phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học và làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng nhận định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm suốt đời, không phải ngày một, ngày hai. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên, công chức vận dụng chuyên đề năm 2017, lựa chọn những vấn đề sát với chức năng, nhiệm vụ của mình, liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tự soi rọi và đề ra các biện pháp, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; Trong đó, cần lưu ý các nội dung học tập, rèn luyện phải sát với thực tế, bám sát nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cho phù hợp, tránh hình thức, hành chính, xa rời thực tiễn cuộc sống.

Sau khi kết thúc chuyên đề, Cấp ủy Chi bộ tiến hành thảo luận và thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn khóa (2016 – 2020).

Tin, ảnh: Thư VP 

Ý kiến của bạn:
LIÊN KẾT WEB
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện mới của Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Tây?
Đẹp
Bình thường
Chưa đẹp
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 49 Đang truy cập:
  • 137944 Tổng lượt: