TIN VẮN:

Thành viên UBND huyện

14/10/2011 10:08:16 AM         

 


 Ông: Lê Văn Tùng
Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 055 3 868 678
Email: lvtung-sontay@quangngai.gov.vn
 
 
 
  
                                                                Ông: Võ Thìn                                      Ông:  Đinh Quang Ven                                                               Phó Chủ tịch UBND huyện                       Phó Chủ tịch UBND huyện
                                               Điện thoại:                                                 Điện thoại: 055 3 868 203
                                                                Email: vthin-sontay@quangngai.gov.vn            Email: dqven-sontay@quangngai.gov.vn
                                                                                                               

  

 

 Các thành viên khác

 

ALBUM ẢNH
LIÊN KẾT WEB
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện mới của Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Tây?
Đẹp
Bình thường
Chưa đẹp
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 79 Đang truy cập:
  • 433847 Tổng lượt: