Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 56/KH-UBND Triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động huyện Sơn Tây năm 2022 04-06-2022
302 187/BC-UBND Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 04-06-2022
303 03/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Sơn Tây 03-06-2022
304 12/BQLCTV V/v mời tham dự tập huấn cập nhật thông tin trẻ và lồng ghép tập huấn dấu hiệu xâm hại trẻ 03-06-2022
305 1478/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2022 03-06-2022
306 1479/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cau Sơn Tây” ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện Sơn Tây 03-06-2022
307 1471/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với bà Đinh Thị Mỹ Lệ 03-06-2022
308 1472/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với bà Đinh Phương Ngọc Ánh 03-06-2022
309 1473/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với bà Đinh Thị Linh Chi 03-06-2022
310 1474/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Minh Tuấn 03-06-2022
311 1475/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Trong Hoàng 03-06-2022
312 1476/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với bà Đinh Thị Minh Thuốc 03-06-2022
313 1482/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số điều của Quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Sơn Tây ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện 03-06-2022
314 1483/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện 03-06-2022
315 09/TB-HĐND Kết luận của đồng chí Lê Văn Tùng - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND thường kỳ tháng 5/2022 03-06-2022
316 609/UBND V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lóp bồi dưỡng theo Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2022 02-06-2022
317 611/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 02-06-2022
318 615/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 02-06-2022
319 58/TB-UBND Về việc công khai đường dây nóng điện thoại, hộp thư điện tử, website để trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây 02-06-2022
320 186/BC-UBND Về xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023 02-06-2022
321 617/UBND V/v mời tham dự và chuẩn bị nội dung, hồ sơ phục vụ công tác thanh tra của Uỷ ban Dân tộc tại huyện Sơn Tây 02-06-2022
322 184/BC-UBND Kết quả thực hiện chỉ tiêu 7.6 của chỉ số thành phần 7 "Tính năng động của chính quyền tỉnh" 6 tháng đầu năm 2022 01-06-2022
323 1324/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với ông (bà) Đinh Thị Lúa 01-06-2022
324 1325/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với ông (bà) Đinh Thị Uông 01-06-2022
325 1326/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với ông (bà) Nguyễn Thị Bích Thảo 01-06-2022
326 1327/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với ông (bà) Đinh Thị Lẹ 01-06-2022
327 1328/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với ông (bà) Võ Thị Minh Khôi 01-06-2022
328 1329/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với ông (bà) Nguyễn Thị Mỹ Ly 01-06-2022
329 1330/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với ông (bà) Nguyễn Thị Trinh 01-06-2022
330 1332/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với ông (bà) Đinh Thị Phương 01-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2247

Tổng số lượt xem: 5245557

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn