Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 1561/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Lành 28-06-2022
152 1562/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Thiếu 28-06-2022
153 69/GM-UBND Buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác bàn giao, tiếp nhận công trình điện trên địa bàn huyện, 28-06-2022
154 1570/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Trâm 28-06-2022
155 735/UBND V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em 28-06-2022
156 1571/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Quyết 28-06-2022
157 1528/QĐ-UBND Về việc xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm và hỗ trợ hàng tháng đối với ông Đinh Văn Hải 28-06-2022
158 1572/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Niên 28-06-2022
159 1573/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Ly Uyên 28-06-2022
160 1574/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Võ Duy Tiến 28-06-2022
161 224/BC-UBND Các chỉ tiêu về tài nguyên- môi trường và phát triển bền vững tại đô thị trong 6 tháng đầu năm 2022 và ước thực hiện hết năm 2022 tại khu vực Quy hoạch Đô thị Sơn Tây 27-06-2022
162 04/2022/QĐ-UBND V/v phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tây 27-06-2022
163 728/UBND V/v tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 và sử dụng hiệu quả vắc xin phòng Covid-19 27-06-2022
164 66/GM-UBND Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP tổ chức cuộc họp 27-06-2022
165 730/UBND V/v đăng ký danh sách tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã. 27-06-2022
166 222/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 27-06-2022
167 723/UBND V/v tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. 24-06-2022
168 135/BC-TA Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 24-06-2022
169 1523/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2022 24-06-2022
170 219/BC-UBND Công tác quản lý nhà nước về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2022 24-06-2022
171 720/UBND V/v triển khai thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện năm 2022 24-06-2022
172 721/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư, khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24-06-2022
173 722/UBND V/v rà soát, đánh giá tình trạng bồi lấp của các hồ chứa nước, đập dâng và việc thực hiện Phương án nạo vét 24-06-2022
174 715/UBND V/v rà soát số liệu xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 23-06-2022
175 1522/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 23-06-2022
176 1514a/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với bà Đinh Thị Nhàn 23-06-2022
177 1515b/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Biên Cương 23-06-2022
178 1518a/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Văn Dỹ 23-06-2022
179 1518b/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với bà Đinh Thị Duyên 23-06-2022
180 218/BC-UBND Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 23-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2375

Tổng số lượt xem: 5245082

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn