Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 1516/QĐ-UBND Về việc xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng đối với ông Lê Xuân Hiệp 23-06-2022
182 1518/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Tây năm 2022 23-06-2022
183 713/UBND V/v góp ý dự thảo định mức chi quản lý phí nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 23-06-2022
184 714/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy 23-06-2022
185 217/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 23-06-2022
186 1515/QĐ-UBND Về việc xếp mức phụ cấp và hỗ trợ hàng tháng đối với bà Đinh Thị Hiệp 23-06-2022
187 1520/QĐ-UBND Về việc trưng dụng công chức, viên chức và công dân để thành lập Đội tuyên truyền lưu động tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 23-06-2022
188 1521/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây 23-06-2022
189 29/VPH V/v đăng tải thông báo thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh 23-06-2022
190 1515a/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với (ông)bà Đinh Thanh Hạo 23-06-2022
191 65/GM-UBND Chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ Đoàn Kiểm toán tại huyện Sơn Tây 22-06-2022
192 710/UBND V/v triển khai ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện 22-06-2022
193 711/UBND V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 5 tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 22-06-2022
194 712/UBND V/v phúc đáp Hiệp Hội Mắc ca Việt Nam về đề tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Mắc ca 22-06-2022
195 702/UBND V/v gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/2022 của Chính phủ 21-06-2022
196 703/UBND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ công tác giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022 21-06-2022
197 63/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 22/6/2022 21-06-2022
198 699/UBND V/v chuẩn bị nội dung trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND huyện khóa VI 21-06-2022
199 64/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 21-06-2022
200 64/GM-UBND Họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra UBDT 20-06-2022
201 12/BC-HĐND Tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 20-06-2022
202 700/UBND V/v rà soát số liệu xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 20-06-2022
203 701/UBND V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại 20-06-2022
204 323/BC-MTTQVN Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 20-06-2022
205 1513a/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Huy Năm 17-06-2022
206 689/UBND V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2022 17-06-2022
207 691/UBND V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 17-06-2022
208 1504/QĐ-UBND Về việc trưng dựng công chức, viên chức và học sinh tham gia tham gia Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 17-06-2022
209 696/UBND V/v báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 17-06-2022
210 690/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác dân tộc 17-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2751

Tổng số lượt xem: 5244981

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn