Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 236/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 09/6/2022) 01-07-2022
2 235/BC-UBND Tình hình quản lý và triển khai công tác thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện Sơn Tây 01-07-2022
3 1663/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 của Trường Phổ thông DTNT THCS Sơn Tây 01-07-2022
4 71/GM-UBND Họp thành viên UBND huyện để thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 9 (kỳ họp HĐND huyện thường kỳ giữa năm 2022) và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 01-07-2022
5 742/UBND V/v bổ sung nội dung kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 30-06-2022
6 62/KH-UBND Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Sơn Tây 30-06-2022
7 744/UBND V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc 30-06-2022
8 70/GM-UBND Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm; triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ QP, QSĐP 6 tháng cuối năm 2022 30-06-2022
9 750/UBND V/v xây dựng Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với Chỉ số thành phần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 30-06-2022
10 231/BC-UBND Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Sơn Tây 30-06-2022
11 233/BC-UBND Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của HĐND huyện, khóa VI 30-06-2022
12 61/KH-UBND Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
13 65/TB-UBND Kết luận của đồng chí Bạch Ngọc Thêm - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để nghe Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP báo cáo tình hình chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết 29-06-2022
14 226/BC-UBND Số liệu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 29-06-2022
15 229/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
16 230/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
17 1575/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Công Minh 28-06-2022
18 740/UBND V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số 28-06-2022
19 1525a/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Hoàng Kỳ 28-06-2022
20 1525b/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Nhật Hữu 28-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2268

Tổng số lượt xem: 5245797

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn