Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

 • Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy...

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 • Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội...

  Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương, cụ thể như sau:

  1. Danh mục TTHC mới ban hành tại Phụ lục I.

  2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục II.

 • Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy...

  Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

  1. Danh mục thủ tục hành chính TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I.

  2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Phụ lục II.

 • Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị...

  Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

  1. Danh mục TTHC  mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ tại Phụ lục I.

  2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Phụ lục II.

 • Công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ...

  Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

  1. Danh mục TTHC tại Phụ lục I.

  2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục II.

 • Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ...

  Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

  1. Danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I.

  2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục II.

 • Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ...

  Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

  1. Danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I.

  2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục II.

 • Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế...

  Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

  1. Danh mục TTHC mới ban hành, được thay thế tại Phụ lục I.

  2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục II.

 • Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và...

  Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

  1. Danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I.

  2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục II.

 • Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung,...

  Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1306

Tổng số lượt xem: 9369856

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Đình Trọng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang