Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0906547626 - Fax: 0255 3 868 279

Email

 

vp-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Phan Đình Trọng

- Chánh Văn phòng

 

Ông

Nguyễn Hữu Chín

- Phó Chánh Văn phòng

 

Ông

Trần Minh Tuân

- Phó Chánh Văn phòng

    

 

 Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0919196737

Email

 

tckh-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Lê Cao Sinh

- Trưởng phòng

 

Bà 

Đinh Thị yến

- Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Nội vụ

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0914711361

Email

 

nv-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Nguyễn Quyết Chiến

- Trưởng phòng

 

Ông

Nguyễn Văn Chuyên

- Phó Trưởng phòng

   

 

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0949725276

Email

 

ldtbxh-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Phạm Đại Quang

- Trưởng phòng

 

Ông

Phan Huỳnh Sơn

- Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Dân tộc

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0388150639

Email

 

dt-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Lê Văn Cường

- Trưởng phòng

 

Ông

Vương Hồng Chương

- Phó Trưởng phòng

  

 

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0987547527

Email

 

kt-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Đinh Văn Dương

- Trưởng phòng

 

Ông

Vũ Hà Ngọc Duy

- Phó Trưởng phòng

  

 

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0947735797

Email

 

nn-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Phạm Hồng Khuyến

- Trưởng phòng

 

Ông

Lâm Văn Anh

- Phó Trưởng phòng

  

   

 

 

   

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0948266671

Email

 

tnmt-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Nguyễn Văn Biên

- Trưởng phòng

 

Ông

Lê Kim Thanh

-  Phó Trưởng phòng

   

 

 Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0914216845

Email

 

vhtt-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Tôn Thanh Hải

- Trưởng phòng

 

Ông

Hồ Quang Nhàn

- Phó Trưởng phòng

   

 

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Tư pháp

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0386151244

Email

 

tp-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Võ Trọng Anh

- Trưởng phòng

 

Ông

Phạm Văn Thịnh

- Phó Trưởng phòng

   

 

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Thanh tra huyện

Xã Sơn Mùa, 

 

huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0984740770

Email

 

ttra-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Nguyễn Đức Lâm

- Chánh thanh tra

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0984162345

Email

 

gd-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Ông

Nguyễn Minh Anh

- Trưởng phòng

 

Ông

Nguyễn Văn Hiến

- Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

 

Phòng Y tế

Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng ngãi

ĐT

 

0947848789

Email

 

yt-sontay@quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 Ông

Hạ Ngọc Truyền

 - Phó Trưởng phòng

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2098

Tổng số lượt xem: 9388751

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Đình Trọng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang