Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế...

Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế...

14:50 07/10/2021

Ngày 07/10/2021, UBND huyện ban hành thông báo số 262/TB-UBND về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây.
Công bố Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh

Công bố Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh

09:39 23/08/2021

Công bố Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh
Về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Sơn Tây giai...

Về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Sơn Tây giai...

15:18 24/06/2021

Về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Sơn Tây giai đoạn 2021-2030
Thông báo công bố công khai toàn bộ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021...

Thông báo công bố công khai toàn bộ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021...

09:20 26/03/2021

Thông báo công bố công khai toàn bộ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sơn Tây
Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Sơn Tây

Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Sơn Tây

15:22 22/04/2020

Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Sơn Tây

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3455

Tổng số lượt xem: 7291713

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Tình - Phó Chánh Văn phòng phụ trách VP huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn

ipv6 ready