Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 44/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ỦY viên Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15-12-2023
2 45/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết giao số lượng người làm việc trong Hội chữ thập đỏ huyện Sơn Tây năm 2024 15-12-2023
3 001/Tàiliệu tài liệu kỳ họp cuối năm 2023 HĐND ( mã QR) 15-12-2023
4 42/BC-HĐND Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện 14-12-2023
5 19/HĐND V/v danh mục tài liệu kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 ( đợt 2) 17-07-2023
6 20/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý, chú trọng phát triển cán bộ người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới 17-07-2023
7 21/BC-HĐND Thẩm tra quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 17-07-2023
8 22/BC-HĐND Thẩm tra về tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (nguồn tăng thu thực hiện của NS cấp tỉnh) 17-07-2023
9 16/BC-HĐND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 17-07-2023
10 18/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 17-07-2023
11 19/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 17-07-2023
12 15/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 17-07-2023
13 17/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi Ngân sách 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 17-07-2023
14 23/BC-HĐND Thẩm tra về tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (nguồn tăng thu thực hiện của NS cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao) 17-07-2023
15 18/HĐND V/v danh mục tài liệu kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023(đợt 1) 14-07-2023
16 02/TTr-HĐND Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 12-07-2023
17 37/TTr-UBND Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021 - 2026 12-07-2023
18 36/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021 - 2026 12-07-2023
19 37/TTr-UBND Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021 - 2026 12-07-2023
20 12/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện (Trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026) 12-07-2023
21 13/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo NGhị quyết giao số lượng người làm việc trong Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Tây năm 2023 12-07-2023
22 38/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công Trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022) 12-07-2023
23 265/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 09/6/2023) 11-07-2023
24 263/BC-UBND Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 7 năm 2023 10-07-2023
25 04/BC-ĐHT Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 04-07-2023
26 396/BC-VKS Kết quả công tác THQCT và KSHĐTP 06 tháng đầu năm 2023 tại kỳ họp thường kỳ 06 tháng đầu năm 2023 HĐND huyện Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026( Số liệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023) 03-07-2023
27 429/BC-MTTQVN Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 03-07-2023
28 248/BC-UBND Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 của HĐND huyện, khóa V 03-07-2023
29 28/TTr-UBND V/v đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua việc giao số lượng người làm việc chuyên trách đối với Hội chữ thập đỏ huyện Sơn Tây năm 2023 01-07-2023
30 89/BC-TA Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 30-06-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1948

Tổng số lượt xem: 9388594

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Đình Trọng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang