Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 34/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Sơn Tây 20-03-2023
2 24/KH-UBND Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Sơn Tây 28-02-2023
3 205/UBND V/v sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn 20-02-2023
4 20/KH-UBND Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Sơn Tây 17-02-2023
5 51/UBND V/v góp ý dự thảo kế hoạch liên quan đến hoạt động kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh 13-01-2023
6 1779/UBND V/v báo cáo kết quả triển khai công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 28-12-2022
7 3031/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 huyện Sơn Tây 23-12-2022
8 1754/UBND V/v xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 23-12-2022
9 3036/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các xã trên địa bàn huyện Sơn Tây 23-12-2022
10 464/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 14-12-2022
11 1697/UBND V/v rà soát, khắc phục ngay Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh 13-12-2022
12 1601/UBND V/v triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. 25-11-2022
13 422/BC-UBND Giải trình một số nội dung, bổ sung tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm và xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2022(Sau khi chấm thẩm định lần 1 23-11-2022
14 406/BC-UBND Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 18-11-2022
15 1549/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn năm 2022 18-11-2022
16 394/BC-UBND Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022 11-11-2022
17 396/BC-UBND Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 của UBND huyện Sơn Tây 11-11-2022
18 391/BC-UBND Kết quả thực hiện, thống kê số liệu để phục vụ chấm điểm và xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 10-11-2022
19 390/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 10-11-2022
20 389/BC-UBND Kết quả thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Sơn Tây 08-11-2022
21 372/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 24-10-2022
22 1405/UBND V/v tổ chức tự đánh giá, chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 24-10-2022
23 117/KH-UBND Kiểm tra, đánh giá công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức năm 2022 trên địa bàn huyện Sơn Tây 14-10-2022
24 2374a/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số Cải cách hành chính cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Sơn Tây 10-10-2022
25 1286/UBND V/v khẩn trương thực hiện một số chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 07-10-2022
26 02/TBXL-PTP Thông báo xin lỗi trễ hẹn hồ sơ 22-09-2022
27 03/TBXL-PTP Thông báo xin lỗi trễ hẹn hồ sơ 22-09-2022
28 04/TBXL-PTP Thông báo xin lỗi trễ hẹn hồ sơ 22-09-2022
29 05/TBXL-PTP Thông báo xin lỗi trễ hẹn hồ sơ 22-09-2022
30 01/TBXL-PTP Thông báo xin lỗi trễ hẹn hồ sơ 21-09-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2902

Tổng số lượt xem: 7291953

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Tình - Phó Chánh Văn phòng phụ trách VP huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn

ipv6 ready