Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI


# Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải file
1 422/UBND V/v đăng ký nhu cầu tập huấn và bồi dưỡng về công tác Cải cách hành chính 21/04/2022
2 21/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 huyện Sơn Tây 11/03/2022
3 77/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong Quý II/2022 10/03/2022
4 34/UBND V/v tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 12/01/2022
5 3201/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND các xã trên địa bàn huyện Sơn Tây. 29/12/2021
6 1507/UBND V/v báo cáo định kỳ về tình hình kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện 27/12/2021
7 370/BC-UBND Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 15/11/2021
8 351/BC-UBND Kết quả thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Tây 04/11/2021
9 112/GM-UBND Tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến về cải cách hành chính, Công văn số 2467/SNV-CCHC về việc tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến về cải cách hành chính của Bộ Nội vụ 03/11/2021
10 110/GM-UBND Họp nhằm chuẩn bị cho công tác chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2021 01/11/2021
11 2566/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Tây 27/10/2021
12 2533/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ giúp việc phục vụ công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, xã năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Tây 26/10/2021
13 2515/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số Cải cách hành chính cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Tây 26/10/2021
14 1193/UBND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ cho chấm điểm cải cách hành chính năm 2021 25/10/2021
15 2483/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Sơn Tây 22/10/2021
16 37/KH-STP Cải thiện, nâng cao Chỉ số “Tính minh bạch” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 01/10/2021
17 1068/UBND V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Sơn Tây 30/09/2021
18 2075/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Tây 20/09/2021
19 1025/UBND V/v cử cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa để thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC 20/09/2021
20 290/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III/2021, nhiệm vụ quý IV/2021 trên địa bàn huyện Sơn Tây 16/09/2021
21 997/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 14/09/2021
22 939/UBND V/v báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021 02/09/2021
23 835/UBND V/v góp ý Dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Sơn Tây 16/08/2021
24 252/BC-UBND Kết quả thực hiện cải cách hành chính và kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Tây 16/08/2021
25 65/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 huyện Sơn Tây 10/08/2021
26 797/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và kỷ luật kỷ cương hành chính để phục vụ công tác kiểm tra năm 2021 06/08/2021
27 41/KH-UBND Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính huyện Sơn Tây năm 2021 13/05/2021
28 103/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về thực hiện công tác Cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021 trên địa bàn huyện 15/04/2021
29 52/VPH V/v thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 1104/UBND-KSTTHC ngày 18/3/2021 05/04/2021
30 89/BC-UBND Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I/2021 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2021 31/03/2021
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 363

Tổng số lượt xem: 4640635

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn