Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 62/HĐND V/v danh mục tài liệu kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 14-12-2022
2 63/BC-HĐND Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023 14-12-2022
3 06/TTr-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-202 14-12-2022
4 460/BC-UBND Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022 12-12-2022
5 55/BC-HĐND Thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện ( Trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026) 12-12-2022
6 56/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 12-12-2022
7 57/BC-HĐND Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu phân bổ vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2023 12-12-2022
8 58/BC-HĐND Thẩm tra về tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 12-12-2022
9 59/BC-HĐND Thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững 12-12-2022
10 60/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2022, nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023 12-12-2022
11 61/BC-HĐND Thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu - chị ngân sách năm 2023 12-12-2022
12 62/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023 12-12-2022
13 103/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 1) thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh 05-12-2022
14 452/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 05-12-2022
15 22/GM-HĐND Dự kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 ( Kỳ họp thứ 11) của HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05-12-2022
16 104/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 05-12-2022
17 105/TTr-UBND Về việc xin phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 05-12-2022
18 09/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 ( Kỳ họp thứ 11) Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05-12-2022
19 450/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 05-12-2022
20 451/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 05-12-2022
21 54/BC-HĐND Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 từ nguồn vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện 05-12-2022
22 53/BC-HĐND Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện 05-12-2022
23 449/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 05-12-2022
24 101/TTr-UBND Về việc đề nghị thông qua chỉ tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển phân cấp cho ngân sách huyện năm 2023 05-12-2022
25 102/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện 05-12-2022
26 445/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 02-12-2022
27 444/BC-UBND Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của HĐND huyện, khóa VI 02-12-2022
28 03/BC-ĐHT Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 02-12-2022
29 52/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 01-12-2022
30 683/BC-VKS Công tác kiểm sát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 ( Số liệu từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/11/2022) 30-11-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2709

Tổng số lượt xem: 7292075

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Tình - Phó Chánh Văn phòng phụ trách VP huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn

ipv6 ready