Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Sơn Tây.

31/05/2022

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Sáng ngày 26/5/2022, Đoàn kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Sơn Tây để thông qua kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022, do đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Trưởng đoàn. Về phía huyện Sơn Tây, có đồng chí Bạch Ngọc Thêm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện.

Theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT huyện Sơn Tây, từ năm 2021 đến 30/4/2022, tình hình hoạt động của Ban Đại diện HĐQT huyện Sơn Tây thực hiện đảm bảo theo đúng quy chế được quy định tại Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của HĐQT và Quyết định số 91/QĐ-HĐQT, ngày 01/12/2015 của HĐQT. Ngoài ra, Ban đại diện HĐQT huyện cũng kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên đến cơ sở; đồng thời thường xuyên cử thành viên Ban Đại diện kiểm tra, giám sát tại 9/9 xã.

Đối với hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện, trong thời gian qua đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cho chính quyền huyện Sơn Tây trong việc chỉ đạo triển khai các chủ trương chính sách, các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và các mặt hoạt động khác liên quan đến công tác tín dụng chính sách, nhờ đó chất lượng tín dụng trên địa bàn nâng lên rõ rệt, cụ thể: Đến 30/4/2022, thực hiện cho vay năm là 28.078 triệu đồng, Doanh số thu nợ năm là 12.331,8 triệu đồng. Số khách hàng còn dư nợ 3.953. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 153.114,7 triệu đồng, tăng 14.746,2 triệu đồng so với đầu năm. Nhờ việc cho vay từ các nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện giai đoạn 2016-2020 từ 55,01% xuống còn 27,21%; nhận thức của người dân về tính toán hiệu quả kinh tế, tiết kiệm trong chi tiêu, trả lãi, trả gốc khi đến hạn được nâng lên rõ rệt. Năm 2021, có 921 số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội; 135 công trình nước sạch; 132 công trình vệ sinh được xây dựng, sửa chữa; Tạo việc làm cho 100 lao động. Đến 30/4/2022 có 311 số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội; 80 công trình nước sạch; 79 công trình vệ sinh được xây dựng, sửa chữa; Tạo việc làm cho 132 lao động…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của BĐD HĐQT huyện và hoạt động của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Các thành viên Ban đại diện HĐQT còn dành ít thời gian, công sức quan tâm đến công tác tín dụng chính sách của địa bàn được phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát; Dư nợ trên địa bàn còn thấp, chất lượng tín dụng chưa ổn định và đồng đều, lãi tồn động còn lớn (760,82 triệu đồng), vẫn còn tổ TK&VV nhiều tháng xếp trung bình chưa được củng cố, kiện toàn kịp thời…

Cũng tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Kiểm tra đề nghị Ban Đại diện HĐQT huyện Sơn Tây cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT huyện theo Quy chế hoạt động tại Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003; Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015 và Điều 29, Điều lệ NHCSXH và Công văn số 819/NHCS-TDNN ngày 19/4/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến các Chương trình tín dụng mới, nhất là chính sách tín dụng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao đồng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đồng thời kiểm tra lại số liệu cho vay, tỷ lệ dư nợ trên địa bàn.... Đối với những kiến nghị của huyện, Đoàn sẽ tiếp thu và báo cáo với Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Thư VP.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2341

Tổng số lượt xem: 5245694

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn