Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố kết luận thanh tra kết quả thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc tại huyện Sơn Tây.

24/06/2022

ông Trần Phi Trường – Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc thông qua một số nội dung Kết luận thanh tra tại huyện Sơn Tây.

Sáng 23/6/2022, tại trụ sở làm việc UBND huyện Sơn Tây, Đoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc do ông Trần Phi Trường – Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra kết quả thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc từ năm 2019 đến 2021 tại huyện Sơn Tây. Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có các thành viên Đoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc, ông Đinh Mạnh Bình - Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, ông Đinh Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây và đại diện các phòng, ban ngành, UBND các xã của huyện Sơn Tây.

Qua thanh tra cho thấy, việc thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc đã được Đảng bộ, chính quyền huyện Sơn Tây quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở. Nguồn vốn đầu tư được thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng, qua đó góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đồng bào các dân tộc tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và  chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn. Ngoài việc triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và các sở, ngành về tuyên truyền, thực hiện chính sách dân tộc, UBND huyện Sơn Tây đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tại địa phương. Công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc được triển khai thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức. Việc xây dựng kế hoạch được thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên, nội dung đầu tư, hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên qua thanh tra cho thấy, việc thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Sơn Tây vẫn còn một số tồn tại như: Tiến độ quyết toán hoàn thành các dự án định canh, định cư trên địa bàn huyện vẫn còn chậm; việc triển khai thực hiện chương trình vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ không hiệu quả; hiệu quả việc hỗ trợ con giống, cây giống của hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 vẫn còn thấp...

Tại buổi công bố Kết luận, ông Trần Phi Trường – Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền huyện Sơn Tây đã đạt được trong việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn; đồng thời cũng yêu cầu UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra khẩn trương khắc phục những tồn tại đã nêu trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả khắc phục theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đinh Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND Sơn Tây thống nhất với các nội dung được nêu trong Kết luận thanh tra. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các xã khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra tại Kết luận thanh tra.

Được biết, Đoàn thanh tra Đoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc đã làm việc tại huyện Sơn Tây từ ngày 16/6 đến ngày 23/6/2022. Đoàn đã tiến hành thanh tra Dự án 2 – Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2008/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng CHính phủ tại huyện.

Thư VP.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2224

Tổng số lượt xem: 5245679

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn