Truy cập nội dung luôn

Hội nghị thông qua kết quả điều tra lập bản đồ thổ nhưỡng - nông hóa, phân vùng sinh thái nông nghiệp.

21/08/2023 16:07    64

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân phát biểu Hội nghị

Sáng 21/8/2023, UBND huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị thông qua kết quả “Điều tra lập bản đồ thổ nhưỡng - nông hóa, phân vùng sinh thái nông nghiệp và đề xuất phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045” do đồng chí Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Văn Tùng – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, cùng lãnh đạo các phòng, ban có liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã và Đơn vị tư vấn.

Dự án Lập bản đồ thổ nhưỡng - nông hóa và đề xuất phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045” được UBND huyện Sơn Tây phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 22/01/2021, với mục tiêu chung của dự án là xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa huyện Sơn Tây tỷ lệ 1/25.000. Định hướng xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Sơn Tây giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045 phù hợp với từng loại đất theo các tiểu vùng sinh thái, là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi “Sản xuất – sơ chế - chế biến – tiêu thụ - xuất khẩu”, trong đó, có 03 nội dung thực hiện chính gồm:

Nội dung thứ nhất, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa huyện Sơn Tây: Sẽ thực hiện xây dựng bản đồ thổ nhưỡng-nông hóa huyện Sơn Tây tỷ lệ 1/25.000;  bản đồ phân hạng mức độ thích hợp đất đai huyện Sơn Tây tỷ lệ 1/25.000;  đồng thời đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững.

Nội dung thứ hai, đề xuất phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045: Sẽ thực hiện đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp huyện Sơn Tây giai đoạn 2016- 2020; đánh giá hiện trạng việc hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung của một số loại sản phẩm nông nghiệp và đề xuất phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.

Nội dung thứ 3 là biên tập, trình bày các bản đồ chuyên đề và báo cáo thuyết minh.

Đến nay về cơ bản Đơn vị tư vấn đã thực hiện xong các nội dung của Dự án, hiện đang tổ chức lấy ý kiến để chỉnh sửa hoàn thiện nội dung.

                                                                      Quang cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung về hồ sơ Dự án: Lập bản đồ thổ nhưỡng - nông hóa và đề xuất phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 đã được các đại biểu góp ý tại Hội nghị thông qua kết quả vào cuối tháng 12/2022.

ông Phạm Hồng Khuyến - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tây báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung của Dự án

 

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đề nghị Đơn vị tư vấn cần xác định cụ thể các loại cây trồng chủ lực cần đầu tư để hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung của một số loại sản phẩm nông nghiệp, không đầu tư tràn lan nhiều loại cây trồng dẫn đến hiệu quả không cao.

Kết luận Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đơn vị tư vấn Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu dự họp, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo điều tra, đánh giá lập bản đồ thổ nhưỡng - nông hóa, phân vùng sinh thái nông nghiệp và đề xuất phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Sơn Tây trình UBND huyện trước ngày 05/9/2023 để xem xét quyết định phê duyệt kết quả.

                                                                                                                                                                         Thư VP.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 989

Tổng số lượt xem: 8126141