Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

Huyện Sơn Tây đẩy mạnh công tác chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách

23/04/2024 15:46    30

Công chức Phòng LĐ-TB&XH huyện Sơn Tây và cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Sơn Hà hướng dẫn mở tài khoản cho đối tượng người có công tại Sơn Liên.

Để tổ chức triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, đối tượng người có công trên địa bàn huyện đạt được kết quả tốt theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn Tây thường xuyên phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Sơn Hà, Viettel Money, Ngân hàng chính sách xã hội) và các xã đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện vận động người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đăng ký chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt. Kết quả đến nay đã có 1.408 đối tượng đăng ký mở tài khoản, 518 đối tượng đã mở tài khoản chờ chi trả và 307 đối tượng đã nhận chi trả qua tài khoản. Hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các xã đang tiếp tục vận động các đối tượng còn lại tiếp tục đăng ký chi trả qua tài khoản.

Bên cạnh đó, UBND huyện Sơn Tây cũng chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan phối hợp khẩn trương thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt, phấn đấu đến năm 2024 sẽ có khoảng 50% đối tượng người có công được chi trả không dùng tiền mặt. Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND huyện giao cho các phòng ban có liên quan và UBND các xã tổ chức tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng biết mục đích, ý nghĩa của việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, nhằm vận động đối tượng người có công và bảo trợ xã hội mở tài khoản tại Ngân hàng để từng bước thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách người có công và giảm việc đi lại cho người dân…

Được biết, toàn huyện Sơn Tây hiện có 1.985 đối tượng bảo trợ xã hội và người có công (763 người có công và 1.222 đối tượng bảo trợ xã hội). Việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt được thực hiện từ năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về việc Chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023 -2025.

Thư VP.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1307

Tổng số lượt xem: 9369841

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Đình Trọng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang