Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2024 – 2025 của huyện Sơn Tây

13/05/2024 07:49    35

Học sinh trường PTDTNT THCS Sơn Tây trong 01 buổi sinh hoạt.

UBND huyện Sơn Tây vừa ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2024 – 2025.

Cụ thể, tuyển sinh vào lớp 1: Căn cứ vào hướng dẫn tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS trong huyện thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường để phụ huynh được biết và nộp hồ sơ tuyển sinh theo quy định. Các trường tạo mọi điều kiện để toàn bộ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1; thực hiện đúng số học sinh trên lớp theo quy định (không quá 35 học sinh/lớp), tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường nhằm giữ vững và duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Địa bàn tuyển sinh là tuyển sinh tất cả các trẻ nằm trong độ tuổi quy định thuộc xã trên địa bàn nơi có Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH & THCS.

Về hồ sơ, tuyển vào lớp 1 gồm: Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 năm học 2024 – 2025 và Bản sao giấy khai sinh hợp lệ, nộp thông qua hình thức trực tuyến.

Tuyển sinh lớp 6, gồm: Tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS Sơn Tây, chỉ tiêu tuyển là 02 lớp 6 với số lượng 53 học sinh. Dự kiến tuyển 48/53 chỉ tiêu thuộc các dân tộc thiểu số và tuyển 5/53 chỉ tiêu người kinh (10% tổng chỉ tiêu tuyển mới). Địa bàn tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học tại trường đóng trên địa bàn xã nào thì tham gia dự tuyển tại xã đó theo chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến phân bố tại các xã năm học 2024 -2025.

Tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS trên địa bàn huyện, thực hiện theo phương thức xét tuyển. Căn cứ vào hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường trung học cơ sở thuộc huyện thông báo kế hoạch tuyển sinh trực tuyến của nhà trường để phụ huynh biết và hướng dẫn phụ huynh cách thức nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống theo địa chỉ http://quangngai.tsdc.edu.vn; tránh tình trạng học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học nhưng không được vào học lớp 6 trên cùng một địa bàn xã.

Địa bàn tuyển sinh, tuyển những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học thuộc xã trên địa bàn nơi trường đóng.

Trường hợp học sinh đăng ký học trái tuyến, nếu sau khi đã tuyển sinh như đã nêu trên mà còn chỉ tiêu kế hoạch do UBND huyện giao thì được xét tuyển đến đủ chỉ tiêu (Phòng GD và ĐT huyện quy định tiêu chuẩn ưu tiên xét tuyển cho đối tượng này và phải được công khai, minh bạch đến tất cả các cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh).

Đối với lớp 6, hồ sơ xét tuyển nộp trực tuyến gồm: Đơn xin dự tuyển vào lớp 6; Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Căn cứ hợp pháp để xác nhận thông tin cư trú; Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học. Trường hợp người học bị mất học bạ phải báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết.

Thời gian tuyển sinh, đối với trường PTDTNT THCS Sơn Tây: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 05/7/2024, trường thu nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ xét tuyển trực tuyến của học sinh trên hệ thống; Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 11/7/2024, trường truy xuất dữ liệu báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện..

Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện: Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024, các trường tiểu học, trường trung học cơ sở thu nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ xét tuyển trực tuyến của học sinh trên hệ thống. Từ ngày 22/7/2024 đến ngày 25/7/2024, các trường truy xuất dữ liệu báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

UBND huyện cũng giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã triển khai thực hiện phương án được duyệt, đảm bảo theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện thực hiện kế hoạch tuyển sinh đảm bảo theo đúng Quy chế hiện hành. Tổ chức kiểm tra việc tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn huyện.

UBND các xã phối hợp với các hội, đoàn thể tại địa phương và chỉ đạo các trường học trên địa bàn vận động phụ huynh đưa trẻ ra lớp đúng độ tuổi, đảm bảo việc giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Thư VP.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1483

Tổng số lượt xem: 9369362

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Đình Trọng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang