Truy cập nội dung luôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn làm việc với huyện Sơn Tây về công tác giảm nghèo cho người có công cách với mạng

08/08/2023 08:06    64

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 7/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã có buổi làm việc với huyện Sơn Tây về công tác giảm nghèo cho người có công cách với mạng trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc còn có Thành viên Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Ngãi, Thường trực Huyện ủy Sơn Tây; Lãnh đạo HĐND, UBND huyện Sơn Tây và lãnh đạo các phòng ban có liên quan, các xã của huyện Sơn Tây.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Tây, dân số toàn huyện 22.121 người/5.833 hộ, gồm 03 dân tộc Kinh, Ca Dong, H're sinh sống. Trong giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo đầu kỳ (năm 2021) là 2.745 hộ, chiếm 47,39%; đến cuối năm 2022 giảm còn 2.472 hộ, chiếm 42,38% (giảm 5%, tương ứng giảm 273 hộ). Hộ nghèo là người có công cách mạng là 100 hộ, trong đó 27 hộ thiếu hụt tiêu chí nhà ở, 17 hộ thiếu hụt tiêu chí việc làm, 54 hộ thiếu nhà tiêu hợp vệ sinh...Huyện Sơn Tây đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 triển khai sửa chữa và xây dựng mới nhà ở cho 8 hộ người có công từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2025, sẽ kết hợp nhiều nguồn vốn để tiếp tục xây mới và sửa chữa nhà ở cho 17 hộ còn lại và hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản cho người có công.

        Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân báo cáo về công tác giảm nghèo cho người có công.

 

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người có công để thực hiện các thiếu hụt cơ bản là 3.195 triệu đồng, trong đó huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ khoảng 1,6 tỷ đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo, còn lại sẽ dùng nguồn của huyện và xã để thực hiện các mục tiêu này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh: Công tác chăm lo, hỗ trợ cho gia đình người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Điều này thể hiện trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các cấp chính quyền huyện Sơn Tây cần chủ động rà soát, xác định đúng thực trạng người nghèo là người có công để lên kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho người có công đảm bảo yêu cầu, trong đó, chú trọng xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt về tiêu chí nhà ở và phải hoàn thành công tác rà soát, báo cáo tỉnh trước ngày 20/8/2023.

Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các cấp, các ngành và Nhân dân hiểu được chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người có công, phải làm sao để 100% hộ gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo có thành viên là đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng.

                                                                                                                                                           Thư VP.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 924

Tổng số lượt xem: 8125983