Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

Sơn Long: Điều tra xác định hộ nghèo để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2022 và giai đoạn 2022-2025

05/10/2021    263

Ảnh: Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo triển khai những nhiệm vụ tiếp theo

Ngày 04/10/2021, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 xã Sơn Long thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo đầu kỳ; xác định hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn xã.

Qua điều tra, tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã còn 222 hộ, chiếm 36,16% dân số toàn xã; Tổng số hộ thoát nghèo 46 hộ, chiếm 18,33% dân số toàn xã. Tổng số hộ tái nghèo 05 hộ, chiếm 2,25% dân số toàn xã; Tổng số hộ nghèo phát sinh 12 hộ, chiếm 5,41%  dân số toàn xã. Tổng số hộ cận nghèo 114 hộ, chiếm 18,57% dân số toàn xã…

Để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, xã tiếp tục điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. ..

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND xã yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện tại tất cả các hộ dân cư trên địa bàn xã; phải đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương; có sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của Nhân dân tại địa phương./.

 

                                                             Phạm Thị Trinh Nữ (Sơn Long)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2661

Tổng số lượt xem: 7292084

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Tình - Phó Chánh Văn phòng phụ trách VP huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn

ipv6 ready